Gam elinden benim zülfü siyahım
Peykan geldi sinem yaralandı gel
Suna başın için ağlatma beni
Bugün sevda candan araladı gel

Gamdan hisar oldum mekanım yurdum
İşitmez avazım dinlemez virdim
Bir değil beş değil on değil derdim
Düğümler baş verdi sıralandı gel

Pir Sultan Abdalım haftada ayda
Günler gelir geçer bulunmaz fayda
Gönül hak arzular canım hayhayda
Toprağım üstüme kürelendi gel