Sattığın gün
Çaldığın gün
Verdiğin gün
Sen benden uzak

Yıktığın gün
Söktüğün gün
Çöktüğün gün
Sen benden uzak

Ruhsuz köpekler
Kalın post giyerler
Yemlerinden önce
Başkalarını yerler

Vurduğun gün
Sövdüğün gün
Dövdüğün gün
Sen benden uzak

Bastığın gün
Ezdiğin gün
Kestiğin gün
Sen benden uzak

Sana, sana, sana
Benden fayda yok