Onu gördüm dün gece
Yine o dar geçitte
Temizlenip süslenmiş
Elleri ip ince

Önüne koymuş sepet
Elinde bir bez bebek
Oturuyor sesizce
Karanlığın içinde

Gülümseyen yüzünde
Hep bir acı saklı
Yardım istemeden
Bakıyor dokunaklı

Gölge derler ona
Kimse bilmez adını
Sevgiden bir yumak
Hayattan basamak

Geçmişi bilmeden
Geleceği görmeden
Yaşamıştı boşuna
Bu garip dünyada

Gölge gece oldu çık artık